Infinifolders - tùy biến không giới hạn cho thư mục trên các máy iOS

Infinifolders - tùy biến không giới hạn cho thư mục trên các máy iOS

Cydia Tweaks, Đăng bởi Mọt Game 14/3/14 lúc 18:15
Infinifolders là 1 tweak cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép người dùng tùy biến không giới hạn cho thư mục trên các máy iOS.
Video liên quan