Infiniboad - tùy biến icon trong springboard cho các máy iOS

Infiniboad - tùy biến icon trong springboard cho các máy iOS

Cydia Tweaks, Đăng bởi Red Rose 21/3/14 lúc 14:13
Infiniboad là 1 tweak cho phép tùy biến icon trong springboard cho các máy iOS đã jailbreak
Video liên quan