Hướng dẫn thay Logo động khi khởi động iPhone, iPad

Hướng dẫn thay Logo động khi khởi động iPhone, iPad

Cydia Tweaks, Đăng bởi King 3/7/14 lúc 15:53
1. Add nguồn http://theirepo.com vào Cydia
2. Cài đặt tweak "Animate" từ nguồn http://theirepo.com
3. Cài đặt "Apple File Conduit 2" từ Cydia
4. Download và cài đặt Ifun - box
Windows: http://www.i-funbox.com/
Mac: http://www.i-funbox.com/ifunboxmac/
5. Download phần mềm BootGIF - http://bit.ly/TnJhqT
Video liên quan