Giới thiệu nhân vật Quyền Vương Huyền Thoại: Kiếm Thánh Ell Blue

Giới thiệu nhân vật Quyền Vương Huyền Thoại: Kiếm Thánh Ell Blue

Game Trailers, Đăng bởi lotus612 2/11/15 lúc 17:23
Cùng nghía qua những hình ảnh đầu tiên về nhân vật Kiếm Thánh: Ell Blue trong tựa gMO Quyền Vương Huyền Thoại sắp ra mắt bởi VNG.

Chi tiết về game tại đây.