ColorBadges - đồng bộ màu thông báo cập nhật với màu icon ứng dụng

ColorBadges - đồng bộ màu thông báo cập nhật với màu icon ứng dụng

Cydia Tweaks, Đăng bởi Red Rose 26/3/14 lúc 21:03
ColorBadges là 1 tweak cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép đồng bộ màu thông báo cập nhật với màu icon ứng dụng
Video liên quan