Circlet - Đổi biểu tượng trên thanh thông báo - AppStoreVn

Circlet - Đổi biểu tượng trên thanh thông báo - AppStoreVn

Cydia Tweaks, Đăng bởi King 21/5/14 lúc 09:16
Circlet là tweak Cydia cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép thay đổ biểu tượng pin, wifi, 3G... trên thanh thông báo.
Video liên quan