BarrelRoll - hiệu ứng quay màn hình

BarrelRoll - hiệu ứng quay màn hình

Cydia Tweaks, Đăng bởi King 1/6/14 lúc 21:45
BarrelRoll là tweak Cydia cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép tạo hiệu ứng xoay màn hình khi lắc máy.
Video liên quan