Bản tin Tổng hợp Game 23/6 - 29/6

Bản tin Tổng hợp Game 23/6 - 29/6

Bản tin GameHub, Đăng bởi lotus612 26/6/14 lúc 09:39
Danh sách game và link download:

Rise of Kingdoms: http://goo.gl/yJCRoR
Phong Ma: http://goo.gl/gl7nHr
Wayward Souls: http://goo.gl/IXuWxE
Shadowgun: http://goo.gl/6WGq8Z
Sky Force 2014: http://goo.gl/EwSyUH
Summoners War : Sky Arena: http://goo.gl/zBa4il

Chi tiết các game trong tuần tham khảo tại link: http://goo.gl/z3zr2Ihttp://goo.gl/CHYpwa