AppETA - hiển thị chi tiết thông tin tải ứng dụng từ Apple Store

AppETA - hiển thị chi tiết thông tin tải ứng dụng từ Apple Store

Cydia Tweaks, Đăng bởi Red Rose 27/3/14 lúc 17:14
AppETA là 1 tweak cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép hiển thị chi tiết thông tin tải ứng dụng từ Apple Store
Video liên quan