AppDye - Thay đổi màu chủ đạo toàn hệ thống

AppDye - Thay đổi màu chủ đạo toàn hệ thống

Cydia Tweaks, Đăng bởi King 18/6/14 lúc 16:02
AppDye là tweak hay có khả năng thay đổi màu cho toàn hệ thống trên hệ điều hành iOS đã jb
Video liên quan