Apex 2 (iOS 7) - nhóm các ứng dụng liên quan

Apex 2 (iOS 7) - nhóm các ứng dụng liên quan

Cydia Tweaks, Đăng bởi King 1/6/14 lúc 21:44
Apex 2 là tweak Cydia cho các máy iOS 7 đã jailbeak, cho phép bạn nhóm các ứng dụng liên quan của bạn theo một cách vui vẻ độc đáo!
Video liên quan