Where's My Perry?

Where's My Perry?

giải thoát cho Perry – thú mỏ vịt điệp viên đi làm nhiệm vụ.

1.5.1
0 0 phiếu
Lượt Tải:
403
Ngày Phát Hành:
26/12/13
Chuyên Mục:
Giải Đố
Đánh Giá:
0/5 0 phiếu
 1. Mọt Game
  Cùng các vòng thử thách trí tuệ của người chơi, đòi hỏi bạn phải vận dụng kiến thức vật lý + hóa học & cả sự sáng tạo trong logic của mình để làm 1 nhiệm vụ duy nhất: dẫn nước để giải thoát cho Perry – chú điệp viên đi làm nhiệm vụ.Hơn 80 vòng giải đố sẽ được phân chia thành 4 mục, đặc biệt bên cạnh đó bạn sẽ được tặng thêm rất nhiều màn giải đố nếu như bạn nâng cấp ứng dụng lên.
  Dung Lượng:
  47MB
  Ảnh Cover:
  http://gamehub.vn/img/wheres-my-perry-jpg.4639/?temp_hash=55e823e6fd2b6170931bbf2be164921b
  Nội Dung Ngắn:
  Cùng các vòng thử thách trí tuệ của người chơi, đòi hỏi bạn phải vận dụng kiến thức vật lý + hóa học & cả sự sáng tạo trong logic của mình để làm 1 nhiệm vụ duy nhất: dẫn nước để giải thoát cho Perry – chú điệp viên đi làm nhiệm vụ.Hơn 80 vòng giải đố sẽ được phân chia thành 4 mục, đặc biệt bên cạnh đó bạn sẽ được tặng thêm rất nhiều màn giải đố nếu như bạn nâng cấp ứng dụng lên.