War of Crown

War of Crown

Game mobile RPG

2016-09-09
0 0 phiếu
Lượt Tải:
303
Ngày Phát Hành:
9/5/17
Chuyên Mục:
RPG
Đánh Giá:
0/5 0 phiếu
 1. Emily
  Có vẻ như GAMEVIL đã nhá hàng War of Crown hơi lâu với một đợt CBT từ tháng 9 năm ngoái và 1 đợt OBT tháng 3 vừa qua.
  Dung Lượng:
  100MB
  Ảnh Cover:
  http://static.gamehub.vn/img/files/2017/04/25/gamehub-war-of-crown-1MXY6r.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Có vẻ như GAMEVIL đã nhá hàng War of Crown hơi lâu với một đợt CBT từ tháng 9 năm ngoái và 1 đợt OBT tháng 3 vừa qua.