VALKYRIE CONNECT

VALKYRIE CONNECT

Game mobile RPG

2016-11-19
0 0 phiếu
Lượt Tải:
202
Ngày Phát Hành:
19/11/16
Chuyên Mục:
RPG
Đánh Giá:
0/5 0 phiếu
 1. Emily
  Giống như các game cùng thể loại, nhiệm vụ của bạn trong Valkyrie Connect là đứng lên dẫn dắt một đội quân bao gồm các anh hùng manga huyền thoại thông qua quá trình thu thập để chinh phục các cửa ải và những kẻ thù hùng mạnh.
  Dung Lượng:
  100MB
  Ảnh Cover:
  http://static.gamehub.vn/img/files/2016/11/19/GamehubVN-Top-5-Game-Mobile-dinh-dam-trong-thang-11-4.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Giống như các game cùng thể loại, nhiệm vụ của bạn trong Valkyrie Connect là đứng lên dẫn dắt một đội quân bao gồm các anh hùng manga huyền thoại thông qua quá trình thu thập để chinh phục các cửa ải và những kẻ thù hùng mạnh.