Tile Temple Tactics

Tile Temple Tactics

Game giải đố hấp dẫn

1.10.01
0 0 phiếu
Lượt Tải:
492
Ngày Phát Hành:
27/4/14
Chuyên Mục:
Giải Đố
Đánh Giá:
0/5 0 phiếu
 1. Baby Sun
  Tile Temple Tactics sẽ gồm một bảng chơi với những viên gạch được đánh số. Người chơi thứ nhất được lựa chọn một viên gạch bất kỳ, và cộng vào quỹ điểm của mình số điểm tương ứng với con số trên viên gạch đó. Người chơi thứ hai sau đó chọn một viên gạch trên bảng. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể chọn một gạch từ cùng một hàng hoặc cột với viên mà người chơi thứ nhất đã chọn. Người chơi có số điểm cao nhất sau khi tất cả các viên gạch được loại bỏ sẽ giành chiến thắng.
  Dung Lượng:
  88MB
  Ảnh Cover:
  http://static.gamehub.vn/img/files/2014/04/26/GameHub-Tile-Temple-Tactics-1.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Tile Temple Tactics sẽ gồm một bảng chơi với những viên gạch được đánh số. Người chơi thứ nhất được lựa chọn một viên gạch bất kỳ, và cộng vào quỹ điểm của mình số điểm tương ứng với con số trên viên gạch đó. Người chơi thứ hai sau đó chọn một viên gạch trên bảng. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể chọn một gạch từ cùng một hàng hoặc cột với viên mà người chơi thứ nhất đã chọn. Người chơi có số điểm cao nhất sau khi tất cả các viên gạch được loại bỏ sẽ giành chiến thắng.