Thanh Minh Kiếm

Thanh Minh Kiếm

Game online nhập vai

2016-11-24
4 1 phiếu
Lượt Tải:
620
Ngày Phát Hành:
24/11/16
Chuyên Mục:
RPG
Đánh Giá:
4/5 1 phiếu
 1. Emily
  Đặt chân vào game Thanh Minh Kiếm bạn sẽ dễ dàng nhận ra một thế giới Võ lâm vừa quen vừa lạ khi trò chơi lồng ghép nhiều thứ ngoại truyện không giống ai vào với nhau
  Dung Lượng:
  100MB
  Ảnh Cover:
  http://static.gamehub.vn/img/files/2016/11/18/gamehub-thanh-minh-kiem-5ZFARp.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Đặt chân vào game Thanh Minh Kiếm bạn sẽ dễ dàng nhận ra một thế giới Võ lâm vừa quen vừa lạ khi trò chơi lồng ghép nhiều thứ ngoại truyện không giống ai vào với nhau