Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile

Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile

Game mobile chiến thuật

2018-01-16
4.33333 6 phiếu
Lượt Tải:
671
Ngày Phát Hành:
17/10/17
Chuyên Mục:
Chiến Thuật
Đánh Giá:
4.33333/5 6 phiếu
 1. Nguyễn Nam
  Tam Quốc không thể hình thành nếu thiếu một trong bộ ba Ngụy – Thục – Ngô, và Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile sẽ không còn hấp dẫn nếu thiếu tính năng Quốc Chiến.
  Dung Lượng:
  500MB
  Ảnh Cover:
  https://image.ibb.co/gKTOfm/gamehub_rftq_8.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Tam Quốc không thể hình thành nếu thiếu một trong bộ ba Ngụy – Thục – Ngô, và Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile sẽ không còn hấp dẫn nếu thiếu tính năng Quốc Chiến.