Super Sanctum TD

Super Sanctum TD

Vận dụng tốt chiến thuật và kỹ năng chơi game là những nguyên tắc hàng đầu ở game

1.0.1
0 0 phiếu
Lượt Tải:
415
Ngày Phát Hành:
18/1/14
Chuyên Mục:
Chiến Thuật
Đánh Giá:
0/5 0 phiếu
 1. Mọt Game
  Làm sao để đối phó với những tên người ngoài hành tinh với dã tâm của mình khi xam chiếm địa cầu xinh đẹp? Bạn sẽ bố trí những cạm bẫy và những lô cốt ra sao? Vận dụng tốt chiến thuật và kỹ năng chơi game là những nguyên tắc hàng đầu trong Super Sanctum TD. Điều này khiến cho Super Sanctum TD không phải là game dành cho những người chơi thông thường mà là dành cho cả những người chơi chuyên nghiệp. Hãy tự thử thách khả năng chơi game của mình với Super Sanctum TD.
  Dung Lượng:
  77MB
  Ảnh Cover:
  http://gamehub.vn/img/supersta0-jpg.5073/?temp_hash=4426642ee6220815a3feea19a15a53b7
  Nội Dung Ngắn:
  Làm sao để đối phó với những tên người ngoài hành tinh với dã tâm của mình khi xam chiếm địa cầu xinh đẹp? Bạn sẽ bố trí những cạm bẫy và những lô cốt ra sao? Vận dụng tốt chiến thuật và kỹ năng chơi game là những nguyên tắc hàng đầu trong Super Sanctum TD. Điều này khiến cho Super Sanctum TD không phải là game dành cho những người chơi thông thường mà là dành cho cả những người chơi chuyên nghiệp. Hãy tự thử thách khả năng chơi game của mình với Super Sanctum TD.