Smashing The Battle

Smashing The Battle

Tựa game RPG

2016-10-07
0 0 phiếu
Lượt Tải:
582
Ngày Phát Hành:
7/10/16
Chuyên Mục:
RPG
Đánh Giá:
0/5 0 phiếu
 1. Emily
  Smash the Battle là tựa ARPG Hàn Quốc từng cập bến PC, nay đã chính thức có mặt trên cả hai nền tảng Android và iOS.
  Dung Lượng:
  100MB
  Ảnh Cover:
  http://static.gamehub.vn/img/files/2016/10/07/GamehubVN-Smash-the-Battle-ARPG-khung-PC-da-chinh-thuc-len-Mobile-10.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Smash the Battle là tựa ARPG Hàn Quốc từng cập bến PC, nay đã chính thức có mặt trên cả hai nền tảng Android và iOS.