Potion Punch

Potion Punch

Game mobile Casual

2017-08-21
5 1 phiếu
Lượt Tải:
329
Ngày Phát Hành:
21/8/17
Chuyên Mục:
Giải Đố
Đánh Giá:
5/5 1 phiếu
 1. Nguyễn Nam
  Potion Punch là tựa game đã phát hành được một thời gian dài, nhưng vẫn khiến người chơi chết mê chết mệt bởi phong cách đơn giản mà nghiện điên cuồng của mình.
  Dung Lượng:
  145MB
  Ảnh Cover:
  http://static.gamehub.vn/img/files/2017/08/21/gamehub-potion-1.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Potion Punch là tựa game đã phát hành được một thời gian dài, nhưng vẫn khiến người chơi chết mê chết mệt bởi phong cách đơn giản mà nghiện điên cuồng của mình.