One Punch Man: The Strongest

One Punch Man: The Strongest

Game Mobile mmo

2021-08-16
5 1 phiếu
Lượt Tải:
305
Ngày Phát Hành:
16/8/21
Chuyên Mục:
MMO
Đánh Giá:
5/5 1 phiếu
 1. Phiêu Vũ
  One Punch Man: The Strongest rất khác, gần như đi ngược với quy luật tự nhiên - nhân vật trung tâm là chàng siêu nhân Saitama vốn đã mạnh nhất thiên hạ ngay từ đầu.
  Dung Lượng:
  900MB
  Ảnh Cover:
  https://static.gamehub.vn/img/files/2021/08/16/Gamehubvn-One-Punch-Man-The-Strongest-0.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  One Punch Man: The Strongest rất khác, gần như đi ngược với quy luật tự nhiên - nhân vật trung tâm là chàng siêu nhân Saitama vốn đã mạnh nhất thiên hạ ngay từ đầu.