Monster Dungeons

Monster Dungeons

Tựa game xếp hình thú vị

1.0
0 0 phiếu
Lượt Tải:
538
Ngày Phát Hành:
27/6/14
Chuyên Mục:
Chiến Thuật
Đánh Giá:
0/5 0 phiếu
 1. King
  Monster Dungeons lấy bổi cảnh tương lai những năm 3000, khi thiên nhiên khắc nghiệt hơn bây giờ, các động thực vật để thích nghi với môi trường đã phải biến đổi thành các Monster để có được sức mạnh sinh tồn. Chúng tập hợp nhau lại để tăng sức mạnh sinh tồn chống lại các Monster khác.
  Dung Lượng:
  50MB
  Ảnh Cover:
  http://static.gamehub.vn/img/files/2014/06/27/11GameHubVN-MonsterDungeons13TZh.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Monster Dungeons lấy bổi cảnh tương lai những năm 3000, khi thiên nhiên khắc nghiệt hơn bây giờ, các động thực vật để thích nghi với môi trường đã phải biến đổi thành các Monster để có được sức mạnh sinh tồn. Chúng tập hợp nhau lại để tăng sức mạnh sinh tồn chống lại các Monster khác.