Ma Pháp Online

Ma Pháp Online

Để khôi phục ánh sáng hy vọng hãy tham gia chuyến phưu lưu này

2013-11-19
0 0 phiếu
Lượt Tải:
408
Ngày Phát Hành:
19/11/13
Chuyên Mục:
Phiêu Lưu
Đánh Giá:
0/5 0 phiếu
 1. Mọt Game
  Kỷ Ma Nguyên của nhân loại, trời đất là một vùng hài hòa, tất cả các sinh vật dựa vào ánh sáng hy vọng từ nguồn của Ma lực phát ra để sinh tồn lâu dài.Vào một ngày, ánh sáng hy vọng đột nhiên có sự biến hóa khó lường, bóng tối tà ác bao trùm mặt đất, thời kỳ hắc ám đã đến;
  Dung Lượng:
  93MB
  Ảnh Cover:
  http://gamehub.vn/attachments/ma-pahp-jpg.2404/
  Nội Dung Ngắn:
  Kỷ Ma Nguyên của nhân loại, trời đất là một vùng hài hòa, tất cả các sinh vật dựa vào ánh sáng hy vọng từ nguồn của Ma lực phát ra để sinh tồn lâu dài.Vào một ngày, ánh sáng hy vọng đột nhiên có sự biến hóa khó lường, bóng tối tà ác bao trùm mặt đất, thời kỳ hắc ám đã đến;