King's League: Odyssey

King's League: Odyssey

Tựa game chiến thuật hấp dẫn

1.1
0 0 phiếu
Lượt Tải:
534
Ngày Phát Hành:
19/5/14
Chuyên Mục:
Chiến Thuật
Đánh Giá:
0/5 0 phiếu
 1. King
  Đưa đẩy người chơi vào thế giới trung cổ, King's League: Odyssey bắt đầu với câu chuyện về một vị mãnh tướng đã vượt biết bao nhiêu thử thách chỉ để đứng vào hàng ngũ Vệ binh vương triều. Nhưng niềm tự hào song hành chẳng được bao lâu khi anh sớm phải hy sinh thân mình để cứu Đức vua khỏi vong mạng. Nay hàng ngũ Vệ binh lại bỏ trống và bạn sẽ rảo bước trên hành trình của King's League Odyssey với hy vọng đứng vào vị trí vinh dự đó cũng như giải đáp nguồn cơn đằng sau âm mưu ám sát Đức vua.
  Dung Lượng:
  186MB
  Ảnh Cover:
  http://static.gamehub.vn/img/files/2014/05/19/GameHubVn-Xan-tay-huan-luyen-hiep-si-trong-King-League-Odyssey-16.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Đưa đẩy người chơi vào thế giới trung cổ, King's League: Odyssey bắt đầu với câu chuyện về một vị mãnh tướng đã vượt biết bao nhiêu thử thách chỉ để đứng vào hàng ngũ Vệ binh vương triều. Nhưng niềm tự hào song hành chẳng được bao lâu khi anh sớm phải hy sinh thân mình để cứu Đức vua khỏi vong mạng. Nay hàng ngũ Vệ binh lại bỏ trống và bạn sẽ rảo bước trên hành trình của King's League Odyssey với hy vọng đứng vào vị trí vinh dự đó cũng như giải đáp nguồn cơn đằng sau âm mưu ám sát Đức vua.