Kim Dung Quần Hiệp Truyện

Kim Dung Quần Hiệp Truyện

Game mobi

2018-01-19
4 1 phiếu
Lượt Tải:
322
Ngày Phát Hành:
19/1/18
Chuyên Mục:
RPG
Đánh Giá:
4/5 1 phiếu
 1. Nguyễn Nam
  Công thủ vẹn toàn, đánh hướng nào cũng mạnh và hỗ trợ tướng nào cũng tốt chính là ưu điểm khiến mọi game thủ Kim Dung Quần Hiệp Truyện đều muốn sở hữu vị tướng này dù giá hồn ngọc ở mức cao nhất
  Dung Lượng:
  20MB
  Ảnh Cover:
  https://image.ibb.co/cHc85m/gamehub_kdgc_1.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Công thủ vẹn toàn, đánh hướng nào cũng mạnh và hỗ trợ tướng nào cũng tốt chính là ưu điểm khiến mọi game thủ Kim Dung Quần Hiệp Truyện đều muốn sở hữu vị tướng này dù giá hồn ngọc ở mức cao nhất