James Cameron's Avatar

James Cameron's Avatar

Bối cảnh diễn ra tại hành tinh Pandora, được con người khám phá vào năm 2129.

1.4.9
0 0 phiếu
Lượt Tải:
946
Ngày Phát Hành:
20/12/13
Chuyên Mục:
RPG
Đánh Giá:
0/5 0 phiếu
 1. Mọt Game
  Bạn sẽ vào vai Abel Ryder, một tay lính thuộc tổ chức quân đội RDA được đưa lênPandora để thực hiện các nhiệm vụ nơi đây. RDA có một chiến thuật quân sự quan trọng khi kết hợp DNA của tộc Na’vi vào người để biến đổi cấu trúc cơ thể người thành giống hệt với tộc Na’vi và sử dụng nó để ngụy trang, trà trộn vào hàng ngũ của họ. Sau một vài nhiệm vụ để làm, bạn phải đối mặt với một quết định quan trong khi phải lựa chọn chiến đấu cho tộc Na’vi hay RDA.
  Dung Lượng:
  195MB
  Ảnh Cover:
  http://gamehub.vn/img/james-camerons-avatar-hd-3d-jpg.4494/?temp_hash=c225f8a010b4770a136eb739bf18fa81
  Nội Dung Ngắn:
  Bạn sẽ vào vai Abel Ryder, một tay lính thuộc tổ chức quân đội RDA được đưa lênPandora để thực hiện các nhiệm vụ nơi đây. RDA có một chiến thuật quân sự quan trọng khi kết hợp DNA của tộc Na’vi vào người để biến đổi cấu trúc cơ thể người thành giống hệt với tộc Na’vi và sử dụng nó để ngụy trang, trà trộn vào hàng ngũ của họ. Sau một vài nhiệm vụ để làm, bạn phải đối mặt với một quết định quan trong khi phải lựa chọn chiến đấu cho tộc Na’vi hay RDA.