Haunted House Mysteries

Haunted House Mysteries

Game kinh dị giải đố

1.1
0 0 phiếu
Lượt Tải:
532
Ngày Phát Hành:
17/4/14
Chuyên Mục:
Giải Đố
Đánh Giá:
0/5 0 phiếu
 1. Janet
  Ngay từ bé, Nancy Evans đã phát hiện được nhiều hiện tượng kì lạ, bị cho là bị ma ám. Không thể ngăn được trí tò mò của mình, Nancy Evans đã bắt đầu điều tra và tìm được những đầu mối khác nhau cho những câu hỏi bí ẩn xung quanh ngôi nhà, và thậm chí đã tìm thấy đằng sau những bí ẩn này còn có một âm mưu lớn hơn.
  Dung Lượng:
  779MB
  Ảnh Cover:
  http://static.gamehub.vn/img/files/2014/04/17/GameHubHaunted-House-Mysteries-bi-an-ngoi-nha-ma-am2iqTnm.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Ngay từ bé, Nancy Evans đã phát hiện được nhiều hiện tượng kì lạ, bị cho là bị ma ám. Không thể ngăn được trí tò mò của mình, Nancy Evans đã bắt đầu điều tra và tìm được những đầu mối khác nhau cho những câu hỏi bí ẩn xung quanh ngôi nhà, và thậm chí đã tìm thấy đằng sau những bí ẩn này còn có một âm mưu lớn hơn.