Harvest Moon: Lil' Farmers

Harvest Moon: Lil' Farmers

Game mobile mô phỏng

2017-06-02
4 1 phiếu
Lượt Tải:
211
Ngày Phát Hành:
2/6/17
Chuyên Mục:
Mô Phỏng
Đánh Giá:
4/5 1 phiếu
 1. Emily
  Harvest Moon: Lil' Farmers là siêu game gây nghiện một thời, nay đã chính thức gõ cửa cả Android và iOS.
  Dung Lượng:
  100MB
  Ảnh Cover:
  http://static.gamehub.vn/img/files/2017/06/02/GameHubVN-Harvest-Moon-Lil-Farmers-Cu-pham-gay-nghien-chinh-thuc-len-Mobile-20.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Harvest Moon: Lil' Farmers là siêu game gây nghiện một thời, nay đã chính thức gõ cửa cả Android và iOS.