Gulong Heroes

Gulong Heroes

Game RPG trên di động

2016-11-14
0 0 phiếu
Lượt Tải:
305
Ngày Phát Hành:
14/11/16
Chuyên Mục:
RPG
Đánh Giá:
0/5 0 phiếu
 1. Emily
  Gulong Heroes - tựa ARPG võ hiệp với chủ đề xoay quanh các tác phẩm của Cổ Long đã chính thức đặt chân lên thị trường Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam.
  Dung Lượng:
  100MB
  Ảnh Cover:
  http://static.gamehub.vn/img/files/2016/11/14/GameHubVN-Gulong-Heroes-ARPG-Co-Long-chinh-thuc-do-bo-Viet-Nam-18.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Gulong Heroes - tựa ARPG võ hiệp với chủ đề xoay quanh các tác phẩm của Cổ Long đã chính thức đặt chân lên thị trường Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam.