God of War

God of War

Game PS4

2018-05-02
5 1 phiếu
Lượt Tải:
776
Ngày Phát Hành:
2/5/18
Chuyên Mục:
RPG
Đánh Giá:
5/5 1 phiếu
 1. Nguyễn Nam
  Phần mới nhất của series kinh điển God of War vừa chính thức được bày bán vào 20/04/2018.
  Dung Lượng:
  20MB
  Ảnh Cover:
  https://image.ibb.co/nqi4on/gamehub_ic_2.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Phần mới nhất của series kinh điển God of War vừa chính thức được bày bán vào 20/04/2018.