God Of Light

God Of Light

Game giải đố dễ gây nghiện

1.0
0 0 phiếu
Lượt Tải:
476
Ngày Phát Hành:
21/3/14
Chuyên Mục:
Giải Đố
Đánh Giá:
0/5 0 phiếu
 1. Red Rose
  Trong God Of Light, bạn là một vùng không gian gọi là Shiny được đặt ở vị trí thích hợp. Nhiệm vụ của bạn để có chùm sáng đến đích đến để "qua bàn" thì bạn cần tận dụng và kết hợp các công cụ như: lăng kính, gương, lỗ đen hay các vật phẩm khác để thay đổi góc tia sáng để làm sao cho ánh sáng đến được điểm nhiệm vụ (Soure of Life). Bạn cần có sự khéo léo và tinh tế để vận dụng hết các "vật phẩm" của từng nhiệm vụ để có thể qua bàn được.
  Dung Lượng:
  64MB
  Ảnh Cover:
  http://static.gamehub.vn/img/files/2014/03/21/GameHubGod-of-Lightlogo1.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Trong God Of Light, bạn là một vùng không gian gọi là Shiny được đặt ở vị trí thích hợp. Nhiệm vụ của bạn để có chùm sáng đến đích đến để "qua bàn" thì bạn cần tận dụng và kết hợp các công cụ như: lăng kính, gương, lỗ đen hay các vật phẩm khác để thay đổi góc tia sáng để làm sao cho ánh sáng đến được điểm nhiệm vụ (Soure of Life). Bạn cần có sự khéo léo và tinh tế để vận dụng hết các "vật phẩm" của từng nhiệm vụ để có thể qua bàn được.