Game Dev Story

Game Dev Story

Game mô phỏng cũ mà hay

1.1.1
0 0 phiếu
Lượt Tải:
532
Ngày Phát Hành:
16/4/14
Chuyên Mục:
Mô Phỏng
Đánh Giá:
0/5 0 phiếu
 1. Nguyễn Văn A
  Điểm cần phải nói đến đầu tiên là đồ họa của game, đồ họa của game thuộc dạng 8-bit. Tuy không thể so sánh với những tựa game khủng bây giờ nhưng vẫn phù hợp vì các mô hình trong game đều rất đơn giản, như các nhân vật, bàn ghế..v..v.. không cần chi tiết vì nhà phát hành đã định hướng là game sẽ đi theo hướng tập trung vào gameplay. Thật ra đối với những người có trải qua tuổi thơ cùng chiếc máy nes(game 4 nút) như tôi thì lại thích thú với đồ họa của game, như kiểu bạn đang được ôn lại kỉ niệm tuổi thơ ngay trên di động vậy.
  Dung Lượng:
  9MB
  Ảnh Cover:
  http://static.gamehub.vn/img/files/2014/04/16/GameHubvngamedevthumbcompressed.jpg
  Nội Dung Ngắn:
  Điểm cần phải nói đến đầu tiên là đồ họa của game, đồ họa của game thuộc dạng 8-bit. Tuy không thể so sánh với những tựa game khủng bây giờ nhưng vẫn phù hợp vì các mô hình trong game đều rất đơn giản, như các nhân vật, bàn ghế..v..v.. không cần chi tiết vì nhà phát hành đã định hướng là game sẽ đi theo hướng tập trung vào gameplay. Thật ra đối với những người có trải qua tuổi thơ cùng chiếc máy nes(game 4 nút) như tôi thì lại thích thú với đồ họa của game, như kiểu bạn đang được ôn lại kỉ niệm tuổi thơ ngay trên di động vậy.