Elemental Knights Online

Elemental Knights Online

Ham muốn quyền lực đã đưa các công dân của thế giới này vào một cuộc chiến

3.1.16
0 0 phiếu
Lượt Tải:
392
Ngày Phát Hành:
26/11/13
Chuyên Mục:
RPG
Đánh Giá:
0/5 0 phiếu
 1. Mọt Game
  300 năm trước, ham muốn quyền lực đã đưa các công dân của thế giới này vào một cuộc chiến tranh . Tuy nhiên, bốn anh hùng đứng lên để gìn giữ hòa bình và phục hồi .
  Dung Lượng:
  39MB
  Ảnh Cover:
  http://gamehub.vn/attachments/elemental-knights-online-jpg.2712/
  Nội Dung Ngắn:
  300 năm trước, ham muốn quyền lực đã đưa các công dân của thế giới này vào một cuộc chiến tranh . Tuy nhiên, bốn anh hùng đứng lên để gìn giữ hòa bình và phục hồi .