Asphalt 8: Airborne

Asphalt 8: Airborne

Asphalt 8 sẽ có thêm nhiều loại xe và đường đua. Cơ chế gameplay vẫn được giữ nguyên

1.1.0
3.66667 3 phiếu
Lượt Tải:
818
Ngày Phát Hành:
16/12/13
Chuyên Mục:
Đua Xe
Đánh Giá:
3.66667/5 3 phiếu
 1. Mọt Game
  Về nội dung, Asphalt 8 sẽ có thêm nhiều loại xe và đường đua. Cơ chế gameplay nhìn chung là vẫn được giữ nguyên: game thủ đua xe giành chiến thắng để lấy điểm thưởng thu được và nâng cấp xe cũng như mua thêm xe mới.
  Dung Lượng:
  860MB
  Ảnh Cover:
  http://gamehub.vn/img/asphalt-8-jpg.4326/?temp_hash=f029943669ac516b203b5946552ab00e
  Nội Dung Ngắn:
  Về nội dung, Asphalt 8 sẽ có thêm nhiều loại xe và đường đua. Cơ chế gameplay nhìn chung là vẫn được giữ nguyên: game thủ đua xe giành chiến thắng để lấy điểm thưởng thu được và nâng cấp xe cũng như mua thêm xe mới.