Đối Kháng

Fighting (đối kháng).

Đánh Giá Cao

 1. Digi Đại Chiến Nguyễn Nam
  Game mobile chiến thuật
 2. World War Heroes Nguyễn Nam
  Game mobile fps
 3. Rules of Survival Nguyễn Nam
  Game mobile fps sinh tồn
 4. Standoff 2 Nguyễn Nam
  Game mobile fps
 5. Shadow Fight 3 Emily
  game mobile hành động
 1. Digi Đại Chiến

  4/5 2 phiếu
 2. World War Heroes

  5/5 1 phiếu
 3. Rules of Survival

  5/5 1 phiếu
 4. Standoff 2

  4/5 1 phiếu
 5. Shadow Fight 3

  4.5/5 2 phiếu
 6. Survival Squad

  5/5 1 phiếu
 7. Survivor Royale

  5/5 1 phiếu
 8. Knives Out

  5/5 2 phiếu
 9. Terminator 2

  5/5 1 phiếu
 10. Point Blank: Strike

  5/5 1 phiếu
 11. The Sun: Origin

  5/5 1 phiếu
 12. ExoGears 2

  3/5 2 phiếu
 13. Foward Assault

  5/5 1 phiếu
 14. Tekken

  5/5 1 phiếu
 15. GunboundM

  3/5 2 phiếu