Chiến Thuật

Strategy (chiến thuật)

Đánh Giá Cao

 1. Romance of the Three Kingdoms: The Legend of CaoCao Nguyễn Nam
  Game mobile chiến thuật
 2. Caravan War Nguyễn Nam
  Game mobile chiến thuật
 3. Liên Quân Manga Nguyễn Nam
  Game mobile chiến thuật
 4. Hảo Hán Ca Nguyễn Nam
  Game mobile chiến thuật
 5. Chiến Hồn Mobile Nguyễn Nam
  Game mobile chiến thuật

Xem Tất Cả Tiêu Điểm

 1. Clash of Clans

  Clash of Clans tập trung vào yếu tố online, nhưng game vẫn có chế độ campaign
 1. Caravan War

  4/5 1 phiếu
 2. Liên Quân Manga

  3.83333/5 6 phiếu
 3. Hảo Hán Ca

  3/5 1 phiếu
 4. Chiến Hồn Mobile

  4/5 1 phiếu
 5. Đấu Trường Haki

  4/5 2 phiếu
 6. Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng

  4.33333/5 3 phiếu
 7. Huấn Long VNG

  4.14286/5 7 phiếu
 8. Yugi H5

  4.875/5 8 phiếu
 9. Giang Sơn Của Trẫm

  4.7/5 10 phiếu
 10. Liên Quân 3Q

  3.2/5 5 phiếu
 11. Iron Marines

  4/5 1 phiếu
 12. OMG 3Q

  4.57143/5 7 phiếu
 13. Knights Fall

  4.5/5 2 phiếu
 14. World of Warships Blitz

  4/5 1 phiếu
 15. Lords Mobile

  3.66667/5 3 phiếu
 16. Re:Monster

  4/5 3 phiếu