Thông tin mới về : WARZONE MOBILE

Thay vì những lời phàn nàn như bao người khác, game thủ này đã viết hẳn một bài hát để chê bai khẩu bắn tỉa AX-50 trong Warzone.
Activision đang đăng tin tuyển dụng giám đốc sản xuất cho dự án Call of Duty: Warzone Mobile.

Chia sẻ trang này