Thông tin mới về : THE COSMIC BERSERKER

Wolverine vừa có màn đại chiến với Thor trong một tương lai xa xôi khi cả hai trở thành những thế lực mạnh mẽ nhất trong vũ trụ.

Chia sẻ trang này