Thông tin mới về : RIOT GAMES VS EDGAR DAVIS

League of Legends chính thức bị xử thua trong vụ kiện skin liên quan đến hình ảnh huyền thoại bóng đá Edgar Davids.

Chia sẻ trang này