Thông tin mới về : RIOT BỊ KIỆN

Riot Games sau nhiều scandal liên quan đến quấy rối tình dục và phân biệt giới tính đã quyết định giải quyết bằng việc trả số tiền 10 triệu USD.
Hôm qua cha đẻ của League of Legends - Liên Minh Huyền Thoại, vừa phải đối mặt với đơn kiện về việc quấy rối tình dục.

Chia sẻ trang này