Thông tin mới về : KIEM KHACH VNG MOBI

Trong cùng một thời điểm, VNG tung ra hai sản phẩm cùng lấy tên Kiếm Khách, một trên nền tảng web, một trên mobile.

Chia sẻ trang này