Thông tin mới về : HƯỚNG DẪN TAM QUỐC PHÁN XỬ

“Vậy là sau một thời gian chờ dài cổ, cộng đồng game thủ Việt đã có thể sớm chạm tay vào hàng hot Tam Quốc Phán Xử để chuẩn bị cho ngày Open Beta đang gần kề.”

Chia sẻ trang này