Thông tin mới về : GAME THỦ NHỎ TUỔI

Dù đã sử dụng hệ thống nhận diện Face ID để bảo vệ cho sự riêng tư của mình nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa nếu bạn có một đứa con quá giống mình.
Đôi khi đằng sau mỗi buổi livestream, mỗi gương mặt trên webcam mà các bạn vẫn thấy... là cả một câu chuyện dài và cảm động.

Chia sẻ trang này