Thông tin mới về : D.E VIP INFERNO (PISTOL)

Có thể nói D.E-VIP Inferno và D.E-Born Beast ở thời điểm hiện tại là 2 khẩu súng lục tốt nhất. Thế nhưng, nếu tiếp tục nhìn nhận sâu hơn nữa thì giữa D.E-VIP Inferno và D.E-Born Beast, đâu là chọn lựa tốt hơn?
Thi đấu online, chế độ Đào Tẩu, vũ khí VIP sẽ đổ bộ tháng 1 này

Chia sẻ trang này