Thông tin mới về : CỘNG ĐỒNG TIẾU NGẠO GIANG HỒ ONLINE

Không còn bất cập về rào cản ngôn ngữ tại các máy chủ nước ngoài, một phiên bản Tiếu Ngạo Giang Hồ Online chính chủ, dành riêng cho cộng đồng game thủ Việt Nam đã chính thức trở lại.

Chia sẻ trang này