Miner Z - Game đào hầm chạy trốn lũ Zombie

Miner Z - Game đào hầm chạy trốn lũ Zombie

Game Trailers, Đăng bởi emily1 3/5/15 lúc 08:19
Miner Z - Game đào hầm chạy trốn lũ Zombie - iOS/Android
Link tải game:

http://static.gamehub.vn/img/files/2015/04/29/gamehubvn-slide-game-miner-z.jpg


GameHub.vn - Cổng thông tin chuyên biệt về game mobile
Homepage: http://gamehub.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/gamehub.vn
Email: contact@gamehub.vn