Hướng dẫn thiết lập theme cho màn hình khóa trên iPhone/iPad

Hướng dẫn thiết lập theme cho màn hình khóa trên iPhone/iPad

Hướng Dẫn, Đăng bởi King 13/6/14 lúc 17:16
1 số theme
LOL : http://www.mediafire.com/download/7nivzd2tbsf27fd/passcode.lmht - Hong(2).zip
Logo bóng đá: https://www.dropbox.com/s/9phu5lqmie0shmx/Bayer.zip
Chibi 18+: https://www.dropbox.com/s/xg8gv8sufju1652/Blades.zip
Naruto: https://www.dropbox.com/s/6oz9fp99sc13vds/Naruto Passcode.zip

Bạn nào thích icon nhỏ nhỏ xinh xinh có thể resize theo kích cỡ 150x150

Hướng dẫn:
Các bạn tải file về, giải nén rồi copy vào đường dẫn
/System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUI.framework
Respring lại và ngắm thôi

http://www.mediafire.com/download/7nivzd2tbsf27fd/passcode.lmht - Hong(2).zip
Video liên quan