Luận Kiếm Liên Server

Luận Kiếm Liên Server
Luận Kiếm Liên Server
Nhà phát hành: SohaGame
  • 1000

    Số lượng
  • 952

    Còn lại
  • FREE

Mô tả: Để chào mừng phiên bản update mới, BQT Cổ Long Quần Hiệp Truyện xin gửi tặng 1000 độc giả nhanh tay nhất loạt Giftcode giá trị. Mỗi Giftcode bao gồm: - 3 Tiệc Thịnh Soạn - 5 Thiên Thiết - 4 Rương Sâm Vương Đan (Hạn sử dụng đến hết 31/12/2018) ... [Chi tiết]