Thông tin mới về : SOCIAL CLUES

GameHub - Một trò chơi giải đố kết hợp các công cụ điều trị sinh học mang tên Social Clues được một nhóm sinh viên của 35 trường đại học Nam California xây dựng nhằm giúp đỡ những trẻ em có triệu chứng mắc tự kỷ.

Chia sẻ trang này