Thông tin mới về : DUNGEON TIME

Tình anh em, tình đồng chí lại một lần nữa được đề cao trong tân RPG điên cuồng cho 4 game thủ kịch chiến chống quân thù mang tên Dungeon Time.

Chia sẻ trang này